Tele-transport…

A partir d’avui, el “Diari d’un Mag” setmanal es publicarà els dimecres… Hi ha una altra novetat… durant la setmana publicaré petites píndoles màgiques… que defineixo com a Apunts Màgics… Seran petits